Pamokų tvarkaraštis 2018-2019


Tikybos, pilietiškumo pagrindų, filosofijos mokytojo A.Fomino pamokų pavadavimas

Pirmadienis (2018-09-24)
     1)Ia,b,d,e kl. – neateina
     2)Ib kl. – etika vietoj 7 pamokos
     5 )III kl. – dirba savarankiškai
     6) IId kl. – Marina Kostikova
     7)III kl. – eina namo
Antradienis (2018-09-25)
     1) Id kl. – neateina
     2)IId kl. – Marina Ustinova


Rugsėjo 3 dieną gimnazija svetingai atvėrė duris savo mokiniams ir jų tėvams. Sveikinimo žodžiais gimnazistus ir jų artimuosius, mokytojus pasitiko direktorė Irina Fiodorova. Pirmuoju skambučiu buvo atidaryti 2018/2019 mokslo metai, o jį lydėjo gimnazistų paruošti koncertiniai numeriai. Su švente visus! Sveikatos, laimės, džiaugsmo ir puikių laimėjimų visiems!

skaityti daugiau


Sveikiname „Aitvaro“ gimnazijos bendruomenę su artėjančia Rugsėjo 1-ąja!