Gimnazijos taryba

Pirmininkė: 
1. Aistė Raubienė - pirmininkė, mokytojų atstovas


Nariai:  

2. Elina Čupalova - tėvų atstovas
3. Natalja Želanova - tėvų atstovas
4. Olga Sereda - tėvų atstovas
5. Marina Kostikova - mokytojų atstovas
6. Svetlana Mineikienė - mokytojų atstovas
7. Karina Zinčenko - mokinių atstovas
8. Darja Jegorova - mokinių atstovas
9. Marija Sekunda – mokinių atstovas

Senatas  

Gimnazijos prezidentas ir Senato posėdžių pirmininkas: Karina Zinčenko, I a klasė

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS IR KOORDINAVIMAS

2022 metai

Metodinės tarybos pirmininkė (sekretorė) – DIANA MINEIKIENĖ, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė.

Metodinės tarybos nariai:

  1. VERA DIUKAREVA – dorinio ugdymo, tikybos, technologijų, menų, psichologijos, fizinio ugdymo, šokio mokytojų metodinės grupės pirmininkė, muzikos mokytoja.
  2. NIJOLĖ KEPENIENĖ – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
  3. TATJANA KAPUSTINA – gimtosios kalbos (rusų) mokytojų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė.
  4. NATALJA DOMNENKO – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja ekspertė.
  5. SVETLANA MINEIKIENĖ – matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, vyr. mokytoja.
  6. JULIJA ŠERSTOBITOVA – gamtos mokslų, IT mokytojų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė.
  7. LARISA TRAVKINA – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė.
  8. MARINA KOSTIKOVA – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, etikos mokytoja metodininkė.

Gimnazijos metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklą koordinuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jelena Diačenkienė, vadovaudamasi gimnazijos metodinės tarybos veiklos nuostatais.

Atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė - Irina Fiodorova, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos direktorė

Atestacijos komisijos nariai:

Jovita Jankauskienė, Klaipėdos miesto svivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Daiva Rudienė, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos atstovė;

Oksana Tiapševa, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos atstovė;

Irina Vorobjova, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos atstovė;

Svetlana Mineikienė, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos matematikos vyr. mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;

Natalja Želanova, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos mokinės mama, Gimnazijos tarybos atstovė.