Psichologė Tatjana Košeleva, kab, 210.

El.paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Psichologo konsultavimo laikas

I 8:00 – 13:30

II 8:00 – 13:30

III 8:00 – 13:30

IV 8:00 – 13:30

(pietų pertrauka 12.00-12.30)     

      


Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologinės pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais ir mokytojais, juos konsultuojant.

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, ramybę bei gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Uždaviniai:
1. nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
3. padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese.

Veiklos sritys:
1. konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas;

  1. švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos, psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
    psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Kas yra psichologas, kuom jis padės?
Psichologas - tai specialistas, padedantis išspręsti varginančius sunkumus, kurių pats žmogus nepajėgia išspręsti ir dėl kurių jis prastai jaučiasi. Kartais nutinka taip, jog jaučiamės blogai viduje: būname liūdni, pavargę, pikti, viskas aplinkui atrodo blogai, o niekas neišklauso, nesupranta ar negali padėti. Tokiu atveju gali kreiptis į psichologą. Su juo gali pasikalbėti visomis tau svarbiomis temomis: apie savo savijautą, jausmus, santykius su draugais ir šeimos nariais, mokyklą ir kitomis svarbiomis, tave neraminančiomis ar slegiančiomis temomis. Psichologas pamėgins tau padėti pasijausti geriau, o buvimas su juo primins paprastą pokalbį su draugu.

Informacijos konfidencialumas
Informacija apie psichologinės pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma konfidencialia.

 

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Pastabos

Vaikų linija

116111

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.

I–VII 1100–2100

Jaunimo linija

8 800 28888

Budi savanoriai konsultantai

I–V 1600–0700

VI–VII visą parą

Vilties linija

8 800 60700

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.

I–VII visą parą

Pagalbos moterims linija

8 800 66366

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.

I–V 1000–2100

Profesionali psichologinė pagalba telefonu

8 800 76260

8 800 60700

I–V 1600–20