Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto kodas: Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Projekto vykdymo trukmė –  2017–2020 m.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Įgyvendinant šį projektą 2020 m. gimnazija gavo 10 planšetinių kompiuterių Samsung Galaxzy Tab A 10.1LTE ir 3 nešiojamus kompiuterius HP 255 už 3340,81 Eur gimnazijos uždaviniams, funkcijoms ir tikslams įgyvendinti.

 

https://www.nsa.smm.lt/projektai/infrastrukturiniai-projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/